Το Κλινικό εργαστήριο με την ονομασία ”Βιοιατρικά Εργαστήρια” ιδρύθηκε την 18η Ιανουαρίου 1985 από το Χαρίλαο (Χάρη) Χαριλάου στην οδό Ήρας 22, στη Λευκωσία. Ακολούθως, με μορφή πλέον εταιρείας, ονομάστηκε ”Biomedical Labs Charis Charilaou Ltd” και έκτοτε παρέχει υπηρεσίες της κλινικής χημείας, αιματολογίας, μικροβιολογίας και ανοσολογίας με κύριο προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών ευρεου φάσματος διαγνωστικών εξετάσεων της κλινικής εργαστηριακής ιατρικής. Το τρίπτυχο ανάπτυξης του εργαστηρίου στηρίζεται στην αξιοπιστία, την αμεσότητα των αποτελεσμάτων και την πρωτοπορία. Συγκεκριμένα η αξιοπιστία και η αμεσότητα παρέχουν τη γρήγορη και ασφαλή υποστήριξη στον κλινικό ιατρό για την έγκαιρη διάγνωση. Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο εισήγαγε αυτόματους βιοχημικούς, ανοσολογικούς και αιματολογικούς αναλυτές. Με πλήρη επίγνωση της ανάγκης της άμεσης εξυπηρέτησης το Εργαστήριο δραστηριοποιείται όχι μονό εσωτερικά με πρωτοποριακούς εξοπλισμούς αλλά και με την κατ’ οίκον παροχή δειγματοληπτικών υπηρεσιών, φέρνοντας έτσι το εργαστήριο κοντά στον ασθενή.

Αναφορικά στην πρωτοπορία, μέσα στα πλαίσια εισαγωγής νέων τεχνικών και διαγνωστικών μεθόδων εισήχθησαν οι αιματολογικές εξετάσεις αλλεργίας με χρήση ενός δείγματος αίματος. Επίσης τον Αύγουστο του 1985, τα Βιοιατρικά Εργαστήρια πρωτοτύπησαν στη Κύπρο με την εισαγωγή εξοπλισμού για τον εντοπισμό και ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού του Συνδρόμου της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV) καθιστώντας το Εργαστήριο ως ένα από τα πρώτα κέντρα ικανό να διεκπεραιώνει τέτοιου είδους αναλύσεις.

Τα εργαστήρια πρωτοπορούν στην εισαγωγή νέων βιολογικών δεικτών όπως της ομοκυστευνης και του proBNP (διαγνωστικός και προγνωστικός δείκτης για την καρδιακή ανεπάρκεια). Δίνεται έτσι για πρώτη φορά το 2001 η δυνατότητα έρευνας στο Κυπριακό πληθυσμό για τα επίπεδα ομοκυστευνης και το συσχετισμό τους στους φαινομενικά υγιείς έναντι ασθενών οι οποίοι πάσχουν από καρδιοαγγειακές παθήσεις. (Homocysteine levels in high risk and apparently healthy individuals the Cyprus experience)

Tο Εργαστήριο μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης του μεταφέρεται κατά το έτος 2007 στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 41, σε νέο υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα. Με την ευκαιρία αυτή, αναβαθμίζεται έτι περισσότερο θέτοντας τα θεμέλια της μελλοντικής εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο τη εργαστηριακής ιατρικής επιστήμης. Το εργαστήριο είναι Διαπιστευμένο με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές πρότυπο ποιότητας CYS EN ISO 15189:2012 με αριθμό πιστοποίησης L005. Για περαιτέρω πληροφορίες όσο αφορά το θέμα της διαπίστευσης αποταθείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ (Κυπριακος Οργανισμος Προωθησης Ποιοτητας) στο http://www.cys.mcit.gov.cy/main.html

Posted in Testing Laboratories

Write a review

You must be logged in to post a comment.